โปรโมชั่น LG OLED, QNED, NanoCell, UHD ขยายรับประกันถึง 3 ปี

สวัสดีครับ Daddy Gadget เอาโปรโมชั่นขยายการรับประกัน LG OLED, QNED, NanoCell TV, UHD TV มาฝาก จากเดิมที่รับประกันอยู่ที่ 1 ปี จะได้รับการขยายการรับประกันเป็น 3 ปี ทั้งหมด

LG ขยายเวลาแห่งความสุขด้วยโปรโมชั่น Happy Warranty

พิเศษ เพียงซื้อ LG OLED, QNED, NanoCell TV ทุกขนาด หรือ UHD TV ขนาด 55 นิ้วขึ้นไป
ขยายเวลารับประกันสินค้าถึง 3 ปี (จากเดิมเพียง 1 ปี)
ตั้งแต่ 1 ก.ค. 65 – 30 ก.ย. 65

LG OLED
ขั้นตอนการลงทะเบียน LG OLED, QNED, NanoCell TV, UHD TV รับประกันทีวี 3 ปี

1.เข้าเว็บไซต์ lg.com/th เลือกหัวข้อ “ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์”
2.หากยังไม่เคยมีบัญชีมาก่อนให้เข้า “ลงทะเบียนตอนนี้”
3.กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน (อีเมล, ชื่อ-นามสกุล,ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, Serial Number ผลิตภัณฑ์, วันที่ซื้อสินค้า พร้อมแนบใบเสร็จ)
4.ทางพนักงานจะมีการตรวจสอบข้อมูลภายใน 48 ชั่วโมง หากเรียบร้อยแล้วจะมีการส่ง SMS ไปให้กับทางลูกค้า เพื่อทำการยืนยันสิทธิ์รับประกันทีวี 3 ปี
5.กรณีมีข้อมูลบางอย่างไม่สมบูรณ์พนักงานจะทำการติดต่อกลับไปกับทางลูกค้าตามเบอร์ที่ลงทะเบียนมาเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

เงื่อนไข

– ลูกค้าที่ซื้อ LG OLED, QNED, NanoCell TV ทุกขนาด หรือ UHD TV ขนาด 55 นิ้ว ขึ้นไป รุ่นปี 2019 – 2021
ต้องลงทะเบียนผ่าน www.lg.com/th เลือกหัวข้อ “ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์” ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้าตามใบกำกับภาษี
– ในกรณีที่ไม่สามารถซ่อมได้ ค่าสินไหมทดแทนปีที่ 2 และ 3 คิดตามอัตราค่าเสื่อมราคาแบบรายเดือนของราคาซื้อ
– สามารถเช็ครายละเอียดการผ่อน 0% ได้ที่พนักงานขายหน้าร้าน
– ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่น, ราคา, ของสมนาคุณ, เงื่อนไข, ข้อมูลจำเพาะ, ขนาด และรูปแบบของเงื่อนไขโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Daddy

Daddy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *