daddy-gadget

คาร์ซีท BRITAX ราคา ทุกรุ่น เปรียบเทียบคุณสมบัติ

ค้นหาคาร์ซีท

คาร์ซีท - Car seat BRITAX รุ่นต่าง ๆ >>> คลิก

คาร์ซีท - Car seat 13 รายการ
เรียงตาม :
BRITAX
BRITAX DUALFIX-i-SIZE Midnight-Grey
carseat จาก Germany
isofix carseat

คาร์ซีท BRITAX DUALFIX i-SIZE

สี Midnight Grey

 • Baby & Child seat (0 - 4 ปี)
 • 0 - 18 kg
 • ISOFIX
 • หมุนได้ 360°
 • มีขาค้ำยัน
ฟีเจอร์ใช้งาน
(69.8)
ความคุ้มค่า
(54.9)
ความปลอภัย
(98)
ราคา 35,900 บาท
(เข้าชมแล้ว 259 ครั้ง)
BRITAX
BRITAX DUALFIX-i-SIZE Blue-Marble
carseat จาก Germany
isofix carseat

คาร์ซีท BRITAX DUALFIX i-SIZE

สี Blue Marble

 • Baby & Child seat (0 - 4 ปี)
 • 0 - 18 kg
 • ISOFIX
 • หมุนได้ 360°
 • มีขาค้ำยัน
ฟีเจอร์ใช้งาน
(69.8)
ความคุ้มค่า
(54.9)
ความปลอภัย
(98)
ราคา 35,900 บาท
(เข้าชมแล้ว 226 ครั้ง)
BRITAX
BRITAX DUALFIX-i-SIZE Graphite-Marble
carseat จาก Germany
isofix carseat

คาร์ซีท BRITAX DUALFIX i-SIZE

สี Graphite Marble

 • Baby & Child seat (0 - 4 ปี)
 • 0 - 18 kg
 • ISOFIX
 • หมุนได้ 360°
 • มีขาค้ำยัน
ฟีเจอร์ใช้งาน
(69.8)
ความคุ้มค่า
(54.9)
ความปลอภัย
(98)
ราคา 35,900 บาท
(เข้าชมแล้ว 257 ครั้ง)
BRITAX
BRITAX SAFEFIX-PLUS-TT Jet
carseat จาก Germany

คาร์ซีท BRITAX SAFEFIX PLUS TT

สี Jet

 • Child seat (1 - 4 ปี)
 • 9 - 18 kg
 • ISOFIX + Top-Tether
 • ซักล้างได้ง่าย
 • เอนเบาะได้
ฟีเจอร์ใช้งาน
(40.5)
ความคุ้มค่า
(53.5)
ความปลอภัย
(83)
ราคา 20,450 บาท
(เข้าชมแล้ว 210 ครั้ง)
BRITAX
BRITAX SAFEFIX-PLUS-TT Olivia
carseat จาก Germany

คาร์ซีท BRITAX SAFEFIX PLUS TT

สี Olivia

 • Child seat (1 - 4 ปี)
 • 9 - 18 kg
 • ISOFIX + Top-Tether
 • ซักล้างได้ง่าย
 • เอนเบาะได้
ฟีเจอร์ใช้งาน
(40.5)
ความคุ้มค่า
(53.5)
ความปลอภัย
(83)
ราคา 20,450 บาท
(เข้าชมแล้ว 204 ครั้ง)
BRITAX
BRITAX DUALFIX-i-SIZE Indigo-Blue
carseat จาก Germany
isofix carseat

คาร์ซีท BRITAX DUALFIX i-SIZE

สี Indigo Blue

 • Baby & Child seat (0 - 4 ปี)
 • 0 - 18 kg
 • ISOFIX
 • หมุนได้ 360°
 • มีขาค้ำยัน
ฟีเจอร์ใช้งาน
(69.8)
ความคุ้มค่า
(54.9)
ความปลอภัย
(82)
ราคา 34,900 บาท
(เข้าชมแล้ว 243 ครั้ง)
BRITAX
BRITAX DUALFIX-i-SIZE Golden-Cognac
carseat จาก Germany
isofix carseat

คาร์ซีท BRITAX DUALFIX i-SIZE

สี Golden Cognac

 • Baby & Child seat (0 - 4 ปี)
 • 0 - 18 kg
 • ISOFIX
 • หมุนได้ 360°
 • มีขาค้ำยัน
ฟีเจอร์ใช้งาน
(69.8)
ความคุ้มค่า
(54.9)
ความปลอภัย
(82)
ราคา 34,900 บาท
(เข้าชมแล้ว 241 ครั้ง)
BRITAX
BRITAX GROW-WITH-YOU-CLICKTIGHT Otto
carseat จาก Germany

คาร์ซีท BRITAX GROW WITH YOU CLICKTIGHT

สี Otto

 • Child & Junior seat (1 - 11 ปี)
 • 11 - 54 kg
 • ISOFIX + Belt
 • มีที่วางแก้วน้ำ
 • ซักล้างได้ง่าย
ฟีเจอร์ใช้งาน
(70.8)
ความคุ้มค่า
(73.6)
ความปลอภัย
(82)
ราคา 28,900 บาท
(เข้าชมแล้ว 376 ครั้ง)
BRITAX
BRITAX BOULEVARD-CLICKTIGHT Gray-Contour
carseat จาก Germany

คาร์ซีท BRITAX BOULEVARD CLICKTIGHT

สี Gray Contour

 • Baby & Child seat & Junior seat (0 - 7 ปี)
 • 2 - 29 kg
 • ISOFIX + Belt
 • หมุนได้ 360°
 • เอนเบาะได้
ฟีเจอร์ใช้งาน
(50.6)
ความคุ้มค่า
(63.5)
ความปลอภัย
(82)
ราคา 28,900 บาท
(เข้าชมแล้ว 259 ครั้ง)
BRITAX
BRITAX DUALFIX-i-SIZE Space-Black
carseat จาก Germany
isofix carseat

คาร์ซีท BRITAX DUALFIX i-SIZE

สี Space Black

 • Baby & Child seat (0 - 4 ปี)
 • 0 - 18 kg
 • ISOFIX
 • หมุนได้ 360°
 • มีขาค้ำยัน
ฟีเจอร์ใช้งาน
(69.8)
ความคุ้มค่า
(54.9)
ความปลอภัย
(82)
ราคา 34,900 บาท
(เข้าชมแล้ว 326 ครั้ง)
BRITAX
BRITAX B-SAFE-ULTRA Stay-Clean
carseat จาก Germany

คาร์ซีท BRITAX B-SAFE ULTRA

สี Stay Clean

 • Baby seat (0 - 2 ปี)
 • 2 - 16 kg
 • Belt
 • มีม่านบังแดด
 • เอนเบาะได้
ฟีเจอร์ใช้งาน
(68.8)
ความคุ้มค่า
(61.3)
ความปลอภัย
(78)
ราคา 19,900 บาท
(เข้าชมแล้ว 295 ครั้ง)
BRITAX
BRITAX FIRST-CLASS-PLUS Storm-Grey
carseat จาก Germany

คาร์ซีท BRITAX FIRST CLASS PLUS

สี Storm Grey

 • Baby & Child seat (0 - 4 ปี)
 • 0 - 18 kg
 • Belt
 • หมุนได้ 360°
 • ซักล้างได้ง่าย
ฟีเจอร์ใช้งาน
(59.7)
ความคุ้มค่า
(61.6)
ความปลอภัย
(78)
ราคา 18,900 บาท
(เข้าชมแล้ว 289 ครั้ง)
BRITAX
BRITAX FIRST-CLASS-PLUS Cosmos-Black
carseat จาก Germany

คาร์ซีท BRITAX FIRST CLASS PLUS

สี Cosmos Black

 • Baby & Child seat (0 - 4 ปี)
 • 0 - 18 kg
 • Belt
 • หมุนได้ 360°
 • ซักล้างได้ง่าย
ฟีเจอร์ใช้งาน
(59.7)
ความคุ้มค่า
(61.6)
ความปลอภัย
(78)
ราคา 18,900 บาท
(เข้าชมแล้ว 324 ครั้ง)