โปรโมชั่น LG OLED, QNED, NanoCell, UHD ขยายรับประกันถึง 3 ปี

สวัสดีครับ Daddy Gadget เอาโปรโมชั่นขยายการรับประกัน LG OLED, QNED, NanoCell TV, UHD TV มาฝาก จากเดิมที่รับประกันอยู่ที่ 1 ปี จะได้รับการขยายการรับประกันเป็น 3 ปี ทั้งหมด LG…